Misioni jonë

Shoqata e Botuesve Shqiptarë ka këto qëllime kryesore:

-       Të ndihmojë e të inkurajojë botimin dhe tregtimin e librit shqip në nivel të lartë.

-       Të përfaqësojë dhe të mbrojë interesat e anëtarëve të saj

-       Të shërbejë si një organizëm që të harmonizojë interesat e komunitetit të botuesve